Înscrierea la grădiniţă

An școlar 2024-2025


Reînscrierea / înscrierea copiilor la grădiniță, se face în conformitate cu prevederile Ministerului Educației.


Înscrierea la grădinița Liceului Teoretic ,,Filadelfia” se realizează astfel:

 • în perioada: noiembrie 2023-mai 2024;
 • se depune la secretariatul unității cere de preînscrie însoțită de o copie a certificatului de naștere a copilului;
 • secretariatul unității școlare va contacta părinții/tutorele legal în vederea programării interviului de admitere;
 • la solicitarea părinților, se poate realiza turul grădiniței;
 • realizarea propriu-zisă, fizic, a interviului cu ambii părinți și cu copilul care urmează a fi înscris;
 • comunicarea deciziei în privința posibilității de a fi înscris;
 • definitivarea dosarului de înscriere (în perioada stabilită de ME și procedura proprie privind înscrierea copiilor la grădiniță);

Completarea dosarului de înscriere, în perioada stabilită de Ministerul Educației, cu următoarele documente:
 • cererea de înscriere la grădiniță, completată la secretariat în prezența unui părinte;
 • copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • certificat căsătorie părinți sau alte documente în funcție de starea civilă a părinților;
 • hotărâre judecătorească ( dacă este cazul )
 • adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • adeverință de la medicul specialist care să indice prezența unui diagnostic (dacă este cazul);
 • declarație pe proprie răspundere;
 • încheierea contractului educațional;
 • achitarea taxei de înscriere de 200 de lei.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:
 • grupa mică (copii cu vârsta de 3 ani împliniți la data de 31 august)
 • grupa mijlocie (copii cu vârsta de 4 ani împliniți la data de 31 august)
 • grupa mare (copii cu vârsta de 5 ani împliniți la data de 31 august)