Procedura de admitereÎnscriere în clasa pregătitoare 2020 - 2021

29 martie – 28 aprilie 2021
Planificare pe zile

Oferta educationala: 4 clase pregatitoare

 • 3 de lima engleza
 • 1 de limba germana
 • Citeşte procedura Metodologie inscriere Calendar inscriere Cerere de evaluare a copilului

  Transfer în clasele I - IV

  TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022

  Citeşte procedura Completează cererea online
  ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 29 martie – 28 aprilie 2021

  Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; Înscrierea se face pentru cei ce au făcut preînscrirea la secretariat sau on-line.

  Completarea Cererilor se face după o programare ce se va afișa în ziua de 26 martie 2021.

  Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

  Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

  Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:
  • Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
  • Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (Cerere de recomandare)
  • Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
  • Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
  • Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
  • Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
  • Declaratie date familie (Informare prelucrare date caracter personal)
  • Contract Școlarizare L.T.F.
  • Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
  • Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare
  • Taxa de înscriere de 100 de lei  TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022, (clasele I-IV)


  Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele I- XI vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

  • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat;
   termen limită - 15 august 2021;
   • Cerere de înscriere în L.T.F.;
   • chitarea taxei de înscriere de 100 de lei;
   • Copie după certificatul de naștere al elevului;
   • Adeverința cu mediile din anii precedenți.
  • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
  • Testare la Limba și literatura română, Matematică

  Pentru cei ce depun Cererea on-line vor completa dosarul în ziua testării.


  TESTARE – 24 august 2021, ora 09:00  Decizia de admitere se bazează pe:
  • Mediile din anii precedenți înscrierii la LTF;
  • Media/mediile la purtare (10);
  • Testarea internă;
  • Portofoliul elevului.

  AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.

  ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 25-27 august, Cererea de transfer și dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:
  • Foaie matricolă;
  • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
  • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
  • Declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
  • Contract educațional.
  DĂRUIEȘTE
  • CONT RON
  • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
  • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
  • Cod Swift RNCBROBU
  SUNT ÎNVINGĂTOR!