ADMITERE 2024 - PrimarÎnscrierea copiilor în clasa pregătitoare, la Liceului Teoretic „Filadelfia”

Cerere recomandare LTF

Ordin

A. Copiii externi, care nu au frecventat grădinița la Liceul Teoretic „Filadelfia”:

 • depunerea cererii de preînscriere însoțită de o copie a certificatului de naștere al copilului;
 • secretariatul școlii va contacta părinții în vederea programării interviului de admitere;
 • la solicitarea părinților, se poate realiza vizita școlii;
 • interviul cu ambii părinţi şi cu copilul care urmează a fi înscris;
 • observarea psihopedagogică de către consilierul școlii (are loc în aceeași zi în care se desfășoară interviul);
 • comunicarea deciziei în privința posibilității înscrierii va fi transmisă părinților prin e-mail/mesaj whatsapp, cu cel puțin o lună de zile înainte de perioada stabilită de ME;
 • definitivarea dosarului de înscriere (în perioada stabilită de ME și procedura proprie privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare);
 • validarea și admiterea cererilor tip de înscriere în învățământul primar;

B. Copiii interni, care au frecventat grădinița la Liceul Teoretic „Filadelfia:

 • completarea formularului online de preînscriere;
 • validarea cererilor de preînscriere în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Filadelfia”;
 • comunicarea cererilor invalide va fi transmisă părinților printr-o adresă, cu cel puțin o lună de zile înainte de perioada stabilită de ME;
 • interviul cu ambii părinţi şi cu copilul care urmează a fi înscris;
 • definitivarea dosarului de înscriere (în perioada stabilită de ME și procedura proprie privind înscrierea copiilor la clasa pregătitoare);
 • validarea și admiterea cererilor tip de înscriere în învățământul primar;

Completarea Cererilor se face după o programare ce se va afișa în ziua de .......

Pentru preșcolarii ce împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2024 – 31 decembrie 2024 și au frecventat grupa mare, se copletează la secretariatul grădiniței o Cerere prin care se solicită recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Pentru elevii ce nu au fost înscriși în grădiniță recomandarea se solicita de la CJRAE.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2024 conține următoarele documente:

 • Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2024 completată la secretariat în prezența unui părinte;
 • Recomandarea de la grădiniță pentru copiii ce împlinesc 6 ani în intervalul 1 septembrie 2024 – 31 decembrie 2024;
 • Copie a actului de identitate al părinților;
 • Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
 • Certificat căsătorie părinți sau alte documente în funcție de starea civilă a părinților;
 • Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2024;
 • Contract școlarizare L.T.F.
 • Adeverințe medicală pentru înscrierea în colectivitate, în care sunt trecute și vaccinările;
 • Taxa de înscriere de 200 de lei.


Transferul elevilor la ciclul primar (clasele I-IV), la Liceului Teoretic „Filadelfia”

Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele I-IV vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat- termen limită - 20 august 2024,
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Achitarea taxei de înscriere de 200 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului.
 • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
 • TESTARE – 22 august 2024, ora 09:00 (testare la Limba și literatura română și Matematică)

Decizia de admitere se bazează pe:

 • Calificativele din anii precedenți înscrierii la LTF;
 • Media/mediile la purtare (FB);
 • Testarea internă;
 • Portofoliul elevului.

AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.


ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 26-30 august 2024, Cererea de transfer și vor completa dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:

 • Foaie matricolă;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Contract educațional.

DĂRUIEȘTE
 • SPONSORIZEAZĂ
 • CONT RON
 • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
 • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
 • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!