Procedura de admitereAdmitere liceu etapa a III-a
PLANIFICARE INTERVIU CU PĂRINȚII ȘI ELEVII ÎNSCRIȘI PENTRU ADMITERE LA FILADELFIA – CLASA A IX-A, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 VINERI 2 IULIE 2021

Admitere în clasa a IX-a

ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A, LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022

Citeşte procedura Completează cererea online

Transfer în clasele IX - XI

TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022, (clasele IX-XI)

Citeşte procedura Completează cererea online


ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A, LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022


Pentru ELEVI EXTERNI:
 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat;
  termen limită - 11 iunie 2021;
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Achitarea taxei de înscriere de 100 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului;
  • Eseu de prezentare;
  • Adeverința cu mediile din anii precedenți și notele de la Evaluarea Națională( poate fi adusă și în ziua testării)

 • Eseul de prezentare trebuie să cuprindă următoarele aspecte, având aproximativ 500 de cuvinte (echivalentul a două pagini A4):
  • o descriere personală a elevului;
  • prezentarea performanțelor școlare (participări și premii, obținute la diverse concursuri școlare, olimpiade școlare, alte competiții);
  • prezentarea performanțelor extrașcolare (proiecte, voluntariate, acțiuni comunitare, aptitudini);
  • motivația alegerii Liceului Teoretic Filadelfia;
  • răspunsul la întrebarea: Cum veți proceda dacă veți constata o neadaptare/incompatibilitate cu modelul de educație de la Liceul Teoretic Filadelfia?

Cererea de înscriere poate fi completată şi online aici.


Decizia de admitere se bazează pe:
 • Media de admitere în clasa a IX-a;
 • Media la purtare (10);
 • Eseul de prezentare;
 • Interviul cu elevul și părinții acestuia – 2 IULIE 2021

Pentru ELEVII INTERNI, continuarea studiilor la LTF va depinde de:
 • Media de admitere în clasa a IX-a;
 • Media la purtare (10) și caracterul dovedit pe parcursul timpului în care au studiat la LTF;
 • Activitățile școlare și extrașcolare la care au participat.


AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.

ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa la secretariat, DOSARUL DE ÎNMATRICULARE în săptămâna 5 iulie – 9 iulie
 • Adeverință Evaluarea Națională 2021;
 • Foaie matricolă din gimnaziu;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
 • Contract educațional.
TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2021-2022, (clasele IX-XI)


Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele IX-XI vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat;
  termen limită - 15 august 2021;
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • chitarea taxei de înscriere de 100 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului;
  • Adeverința cu mediile din anii precedenți.
 • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
 • Testare la Limba și literatura română, Matematică şi Limba engleză

Pentru cei ce depun Cererea on-line vor completa dosarul în ziua testării.


TESTARE – 24 august 2021, ora 09:00Decizia de admitere se bazează pe:
 • Mediile din anii precedenți înscrierii la LTF;
 • Media/mediile la purtare (10);
 • Testarea internă;
 • Portofoliul elevului.

AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.

ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 25-27 august, Cererea de transfer și dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:
 • Foaie matricolă;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
 • Contract educațional.
DĂRUIEȘTE
 • CONT RON
 • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
 • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
 • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!