ADMITERE 2024 - Liceu

Admitere în clasa a IX-a

ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A, LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, presupune:

Citeşte procedura

Anunț admitere elevi interni

Transfer în clasele IX - XI

TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, presupune:

Citeşte procedura


ADMITEREA ELEVILOR ÎN CLASA A IX-A, LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, presupune:


Pentru ELEVI EXTERNI:
 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat (termen limită 5 iulie 2024);
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului;
  • Achitarea taxei de înscriere de 200 de lei;
  • Eseu de prezentare;

 • Eseul de prezentare trebuie să cuprindă următoarele aspecte, având aproximativ 500 de cuvinte (echivalentul a două pagini A4):
  • o descriere personală a elevului;
  • prezentarea performanțelor școlare (participări și premii, obținute la diverse concursuri școlare, olimpiade școlare, alte competiții);
  • prezentarea performanțelor extrașcolare (proiecte, voluntariate, acțiuni comunitare, aptitudini);
  • motivația alegerii Liceului Teoretic Filadelfia;
  • răspunsul la întrebarea: Cum veți proceda dacă veți constata o neadaptare/incompatibilitate cu modelul de educație de la Liceul Teoretic Filadelfia?

Decizia de admitere se bazează pe:
 • Media de admitere în clasa a IX-a;
 • Media la purtare (10);
 • Eseul de prezentare;
 • Interviul cu elevul și părinții acestuia – 10 IULIE 2024

Pentru ELEVII INTERNI, continuarea studiilor la LTF va depinde de:
 • Media de admitere în clasa a IX-a;
 • Media la purtare (10) și caracterul dovedit pe parcursul timpului în care au studiat la LTF;
 • Activitățile școlare și extrașcolare la care au participat.


AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.
ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa la secretariat, DOSARUL DE ÎNMATRICULARE în săptămâna 15-19 iulie 2024
 • Adeverință Evaluarea Națională 2024;
 • Foaie matricolă din gimnaziu;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere e;
 • Contract educațional.
Transferul elevilor la LICEU (clasele IX-XI), la Liceului Teoretic „Filadelfia”


Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele IX-XI vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat- termen limită - 20 august 2024,
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Achitarea taxei de înscriere de 200 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului.
 • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
 • TESTARE – 22 august 2024, ora 09:00 (testare la Limba și literatura română, Limba engleză și Matematică)

Decizia de admitere se bazează pe:
 • Mediile din anii precedenți înscrierii la LTF;
 • Media/mediile la purtare (10);
 • Testarea internă;
 • Portofoliul elevului.

AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.
ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 26-30 august 2024, Cererea de transfer și vor completa dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:
 • Foaie matricolă;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
 • Contract educațional.
DĂRUIEȘTE
 • SPONSORIZEAZĂ
 • CONT RON
 • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
 • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
 • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!