ADMITERE 2024 - Gimnaziu

Transferul elevilor la gimnaziu (clasele V-VIII), la Liceului Teoretic „Filadelfia”

Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele V-VII vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat - termen limită - 20 august 2024,
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Achitarea taxei de înscriere de 200 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului.
 • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
 • TESTARE – 22 august 2024, ora 09:00 (testare la Limba și literatura română,Limba engleză și Matematică)


Decizia de admitere se bazează pe:
 • Mediile din anii precedenți înscrierii la LTF;
 • Media/mediile la purtare (10);
 • Testarea internă;
 • Portofoliul elevului.

AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.

ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 26-30 august 2024, Cererea de transfer și dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:
 • Foaie matricolă;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Contract educațional.DĂRUIEȘTE
 • SPONSORIZEAZĂ
 • CONT RON
 • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
 • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
 • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!