Procedura de admitere - Gimnaziu

TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL TEORETIC FILADELFIA, în anul școlar 2022-2023, (clasele V-VIII)

Toți elevii care doresc să se transfere la Liceul Teoretic Filadelfia, în clasele IX-XI vor urma pașii din următoarea procedură de admitere:

 • Depunerea dosarului de înscriere la secretariat;
  termen limită - 25 august 2022;
  • Cerere de înscriere în L.T.F.;
  • Achitarea taxei de înscriere de 100 de lei;
  • Copie după certificatul de naștere al elevului.
 • Interviu cu elevul și părinții acestuia;
 • Testare la Limba și literatura română, Matematică şi Limba engleză

Cererea on-line


TESTARE – 29 august 2022, ora 09:00



Decizia de admitere se bazează pe:
 • Mediile din anii precedenți înscrierii la LTF;
 • Media/mediile la purtare (10);
 • Testarea internă;
 • Portofoliul elevului.

AFIŞAREA REZULTATELOR şi repartizarea la clase se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opțiunile elevului.

ELEVII ADMIȘI la LTF vor completa în perioada 1-9 septembrie 2022, Cererea de transfer și dosarul de înmatriculare cu următoarele documente:
 • Foaie matricolă;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Declarație pe proprie răspundere privitor la date personale;
 • Contract educațional.




DĂRUIEȘTE
 • CONT RON
 • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
 • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
 • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!