Frecvență redusăDurata studiilor stabilită prin lege pentru liceu cu frecvență redusă este de 5 ani (clasele IX-XIII). Studiile efectuate anterior

Citește mai mult (școala de ucenici, școala de arte și meserii, școala profesională) sunt echivalate, conform Legii educației. În această forma de învățământ se studiază toate disciplinele, dar durata studiilor în școală este redusă, iar durata studiilor individuale este mărită. În cadrul învățământului cu frecvență redusă, punem la dispoziția celor interesați, specializarea Filologie din cadrul filierei teoretice, profil uman. In cadrul profilului sunt studiate materii preponderent umaniste (Limba română, Limbi străine, Istorie, Geografie), cuprinse în programa de învățământ aprobată de Ministerul Educației. Studiile efectuate la liceu frecvență redusă se încheie cu examen de bacalaureat, după aceleași criterii ca la învățământul de zi. După promovarea examenului de bacalaureat, absolventul primește Diploma de bacalaureat. Media minimă la examenul de bacalaurat este 6 (șase). Absolventul de liceu frecvență redusă care nu promovează examenul de bacalaureat primește un Certificat de Absolvire a Liceului care atestă efectuarea studiilor.
Procedura de admitere Liceu-FR

Orarul

DĂRUIEȘTE
  • CONT RON
  • COD IBAN: RO22RNCB0234096458170001
  • BCR SUCEAVA Str. Stefan cel Mare nr.31, Suceava
  • Cod Swift RNCBROBU
SUNT ÎNVINGĂTOR!