Activităţi educativeActivitatea educativă pregătită pentru inspecția de grad II, a fost susținută de prof. inv. preșcolar Alexandra Andrici, iar celelalte educatoare am asistat la lecția ei.
#cunoaștere
#împărtășire
#învățare